divendres, 23 de juliol 2021, 21:00
lloc: Campus Bellera
Curs: OpenOffice Calc (nivell bàsic) (OOCALCUL)
Glossari: Glossari