dilluns, 26 de setembre 2022, 14:41
lloc: Campus Bellera
Curs: OpenOffice Calc (nivell bàsic) (OOCALCUL)
Glossari: Glossari