dilluns, 19 d’octubre 2020, 23:09
lloc: Campus Bellera
Curs: OpenOffice Impress (nivell bàsic) (OOIMPRESS)
Glossari: Glossari