estratègies metodològiques d'alta eficàcia

Estrategies potents:

Projectes interdicisplinaris.
Tutories entre iguals
Tarees.
Socialització rica.
Currículum integrat
Plurilingüisme
TIC
Treball Cooperatiu.
Participació de les famílies.
Projectes d'investigacions.
Sortides didàctiues. "Treball de camp"

» conceptes destacats de la conferencia