TIC

No son una opció, és com la inclusivitat., és un deure de l'escola. part de la nostra responsabilitat.
Son una eina fantàstica per a l'aprenentatge, centrat en l'estudiant, s'utilitzen les destreses de manera integrada.
Permeten disposar de recursos i activitats multinivell.
Em permet, treballar en les llengües dels estudiants, utilitzar wikipedia en molts idiomes, traductors del google.

» conceptes destacats de la conferencia