Avaluació

Els examens son molt pobres en mesurar competències. L'autonomia, les habilitats socials són impssibles d'avaluar per examens.
Molt injustos per els parlants d'altres llengües.

El Portafolio. S'utilitza naturalment en infantil. A secundària no en sabem.

» conceptes destacats de la conferencia