Unió Europea

Unió política i econòmica de la majoria de països europeus

» Glossari