Glossari


Entre tothom anem a destacar les paraules més significatives de la construcció europea. Cada persona ha de pòsar cinc paraules però no es poden repetir.
Totes les categories

No s'han trobat entrades en aquesta secció