conceptes destacats de la conferencia


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

M

Miscelània

Quines llengües es parlen a l'escola.

Com ensenyem les llengües a la nostra escola.

Reconeixer els mecanismes lingüístics, la competència lingüñsitca com porta d'accès al coneixement.

Plà d'acollida: Pels estudiants, vinguin d'on vinguin. Pels professors. Plà d'acció tutorial

Com s'incorporen els continguts interculturasl al currículum.

Pla de Formació Permanent

Participació de les famílies.
Som propers, el centre i la Biblioteca a disposició de la família, és un servei per a la família...està oberta.Entry link: Miscelània