ORÍGENS
Els efectes de la guerra civil
El 1939 Catalunya, i Espanya, estaven destrossades per tres anys de guerra civil

1) Davallada demogràfica
  • Víctimes: unes 80.000 a Catalunya i més de mig milió a tota Espanya.
  • Exili: La por i el perill davant la repressió franquista que actuava sense clemència va conduir a l'exili un gran nombre de ciutadans. L'any 1939 van travessar la frontera francesa des de Catalunya més de 450.000 persones.
2) Destrosses econòmiques

La porxada de Granlloers

La Porxada de Granollers bombardejada per l'aviació feixista italiana. A més de centre cívic de la població també era el mercat.

3) Caiguda de la producció

No es van recuperar els nivells econòmics anteriors a la guerra fins a la dècada dels cinquanta.

Evolució de la renda nacional (1935-1954)
Any Índex de la renda per individu actiu en pessetes de 1935
1935 100
1940 82
1941 85
1945 70
1953 94


Darrera modificació: dimecres, 30 de desembre 2015, 13:20