Instruccions per l'elaboració del producte artíistic final

De cada treball es valoren els aspectes següents:
 1. Presentació del treball: es valora la claredat amb què s’explica el concepte representat i altres conceptes que se’n puguin derivar, relacionats amb l’estructura, el funcionament i la plasticitat del sistema nerviós. La presentació es pot fer tant en català com en castellà o anglès. També es valora que la presentació sigui atractiva, i s’anima l’alumnat a ser original en la presentació. La valoració d’aquest criteri representa el 40 % de la puntuació final.
 2. Valor estètic i creativitat: es valora l’originalitat i valor creatiu de l’obra, que pot presentar qualsevol format vinculat amb el món de l’art. La valoració d’aquest criteri representa el 40 % de la puntuació final.
 3. Criteris tècnics: es valora la innovació en el format de l'obra. La valoració d’aquest criteri representa el 20 % de la puntuació final.


El lliurament del treball ha d'incloure:

 1. - Per tal de fer el llibre de sala i la mostra de les obres:
  i. Una foto horitzontal representativa del treball en format JPG.
  ii.Un vídeo de màxim 1 minut i sense locució (si no és que l’obra mateixa és un vídeo). Els vídeos han de mostrar l’obra i també els seus mecanismes, en cas que siguin interactives.
 2. Si el projecte és un vídeo o un àudio, se n’ha d’enviar l’arxiu original i no cal fer-ne un vídeo representatiu. En aquest cas, la durada màxima de l’obra és d’1 minut.

 3. - Per avaluar les obres cal un vídeo de màxim 2 minuts on s’expliqui:
  i. El concepte de la obra.
  ii.Quins beneficis ha aportat a l’alumnat l’experiència de trencar barreres i treballar conceptes científics a partir de l’art.

 4. - Per la difusió del projecte:
  i. Un vídeo de màxim 1 minut on es vegin totes les obres elaborades en el marc del projecte NeuroArt (un vídeo per escola).


Darrera modificació: dimecres, 23 de novembre 2022, 11:25