Va començar situant-nos en la dialèctica, obro el paraigües de l'obligatorietat, tanco el de la qualitat, com un dilema irresoluble.
Va parlar de l'ofici de mestre com un "talent pràctic".La intel·ligència teòrica resol problemes teòrics. la intel·ligència pràctic resol quan posa en pràctica la solució. Necessita de recursos intelectuals, volitius, afectius i ètic, per aprendre a viure i per aprendre a conviure.
Per treballar per la convivència, s'han de fomentar les virtuds ètiques. La gran creació de la intel·ligència és la bondat, la que ens separa de les bèsties.
Hem de buscar l'armoniosa satisfacció de les nostres tres grans necessitats:
1. passar-ho bé, gaudir, viure còmodament.
2.Vicular-nos afectivament (cuidar i que en tinguin cura de nosaltres, estimar i ser estimats, que ens reconeguin.
3. No volem ser insignificants, progressar i crear. Per ampliar eles nosstres  possibilitats. -"mama mira que he fet". "l'experiència de l'èxit".
Per que els nois tinguin èxit a l'escola s'han de resoldre tres problemes a la primària. Després és massa tard:
1. comprensió lectora.
2.la timidesa.
3.L'agressivitat.
'ha de tenir en compte que educa to tel centre no un professor.
Educació és instrucció més formació de caràcter, aquesta darrera és compartida entre família i escola.
La convivència a les aules és un problema sobredimensionat. Es parla sovint de problemes de convivència quan s'hauria de parlar de problemes de disciplina.

Hem de desenvolupar la valentia, por més silenci és igual a  aïllament.
Les males maneres no són violència.
El dèficit d'atenció sovint és un mal aprenentatge.
Nois massa impulsius, han d'aprendre a controlar la impulsivitat.
S'ha de treballar el concepte de voluntat, que s'ha substituït erròniament i massa sovint pel de motivació. (culpa de la psicologia)
La falta de disciplina no és violència. Saber mantenir l'ordre a la classe ha de ser una competència docent.
Molts alumnes tenen un caràcter iracund, una excessiva susceptibilitat, no tenen altres repertoris de conductes.
Qùe es pot fer.
Ens parla de la seva web: movilizacionn educativa.
S'ha d'educar la compasió, que és innata però que als 4 anys sembla desaparèixer.
S'ha de movilitzar tothtom  favor de l'escola.
Com poden colaborar els pares en cada etapa?
Parla de la seva universidad de padres.
Darrera modificació: dimecres, 30 de desembre 2015, 13:20