- Debat sobre eines i didàctica
- Ferran: memòria geografia humana + avis
- Mòbil
- Formats vídeos
- Àngels: Romànic (talla o imatge)

- Miquel Montero : PDI poc material, edebe

- Jose Luis: 1r Btx Història: llibre biogràfic de la seva vida
- classe grup de facebook
- wall wisher (mur)
- sliderocket

- Miquel Albert: proposta treball premsa digital "L'emigració a Europa durant el Franquisme"

Darrera modificació: dimecres, 30 de desembre 2015, 13:20