SECTOR PRIMARI: Ramaderia, pesca i agricultura.

ramaderiapescaagricultura

SECTOR SECUNDARI: Indústria

industria

SECTOR TERCIARI: Serveis

serveis

Darrera modificació: dimecres, 30 de desembre 2015, 13:20