Per què un projecte interdisciplinar per potenciar el treball cooperatiu?

Feu clic en l'enllaç cooperativomatesciencias4_de_novembre.ppt per veure el fitxer.