Objectius

És simplement una relació d'objectius comuns en quan al treball en grup i a treball cooperatiu en qualsevol matèria (els objectius específics de Ciències i Matemàtiques relacionats amb els conceptes específics de la matèria treballats s'haurien d'incloure a les programacions corresponents.
Feu clic en l'enllaç Objectius_generals.doc per veure el fitxer.