Altes capacitats AACC

Alumnes amb altes capacitats intel·lectuals... En tenim uns quants de diagnosticats, i si fem cas de les estadistiques alguns de no detectats,
Feu clic en l'enllaç guia_altes_capacit_intel_lectuals.pdf per veure el fitxer.