Cacera del tresor sobre els bombardejos al segle XX