Exàmens i informació de les matèries

estructura i criteris generals d'avaluació, enunciats i pautes de correcció,

Feu clic a l'enllaç http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/pau_examens.htm#enunciats per obrir el recurs.