AVALUAR X APRENDRE. INSTRUMENTS PER A LA REFLEXIÓ INTERNA


Durant el curs 2009-10, en el marc del Projecte Comenius SAIL, s'han elaborat uns qüestionaris, validats i implementats per la Xarxa Cb, per ajudar els centres a iniciar una reflexió interna sobre "avaluació per aprendre".

Guia d'ús dels instruments i per a la reflexió interna
Qüestionari dirigit a l'alumnat de l'educació primària
Qüestionari dirigit a l'alumnat de l'educació secundària
Qüestionari per a equips docents de l'educació primària
Qüestionari per a equips docents de l'educació secundària
Qüestionari per a equips directius de l'educació primària
Qüestionari per a equips directius de l'educació secundària
COMPETÈNCIA D'APRENDRE A APRENDRE

Aquesta competència implica disposar d'habilitats per aconduir el propi aprenentatge i, per tant, ésser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d'acord amb els propis objectius i necessitats.

Instrument 1: Planificació i avaluació del treball a l'aula
Instrument 2: Les normes de funcionament de l'aula i del centre i la seva aplicació
Instrument 3: Les estratègies d'ensenyament i aprenentatge
Instrument 4: L'atenció i cura de les relacions interpersonals dins i fora de l'aula
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

La competència comunicativa lingüística i audiovisual és saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se) per escrit i amb els llenguatges audiovisuals.

Documents que recullen l'anàlisi de resultats de les proves d'avaluació de les competències bàsiques d'Educació primària del curs 2006-2007, i orientacions per a la millora.

Comprensió oral
Expressió oral
Expressió escrita
Comprensió escrita