Moviment Uniforme

Explicacions i problemes sobre el moviment uniforme