Teoria ampliació: Bioelements, aigua i biomolècules