L'espasa del samurai

L'espasa del Samurai

Aquest problema s'ha de resoldre en grup. Organitzeu-vos i repartiu-vos bé la feina!

Un guerrer samurai té una espasa màgica on hi porta gravat un nombre de nou xifres format per les xifres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 ordenades d'una manera especial:


Quan treu l'espasa de la funda i surt la primera xifra, aquesta és un nombre divisible per 1.

Quan estira una mica més l'espasa i es veuen dues xifres, aquestes formen un nombre divisible per2.

Quan surt la tercera xifra, llavors es forma un nombre de 3 xifres divisible per 3.

Estirant una mica més fins tenir 4 xifres, el nombre que es llegeix és divisible per 4.

Amb cinc xifres a la vista, el nombre que formen és divisible per 5...

i així successivament, fins que tenim les 9 xifres a la vista que formen un nombre divisible per 9.


Esbrineu quin pot ser el nombre que porta gravat a l'espasa aquest guerrer?

Us ajudarà molt recordar els criteris de divisibilitat.Cliqueu la pestanya "Edita" i escriviu tots els càlculs que heu anat fent i tot el que heu anat pensant.

Problema de l'espasa del samurai