El delegat/da és el representant de la classe davant els professors i l'equip directiu i, per tant, és una peça clau per al bon funcionament del grup.

    - escull bé quan votis: no votis a qualsevol
    - si creus que ho pots fer bé, presentat com a delegat/da
La figura del delegat/da és important, però cal
la col·laboració de TOTS perquè el grup funcioni