L'Energia és indispensable, sense ella no podríem: encendre el llum, fer funcionar l’ordinador, escalfar o refredar els espais, mantenir els productes refrigerats, etc. Però tenim un greu problema: no és un bé inesgotable, per tant convé utilitzar-la sense malgastar-la i prendre les mesures que ens ajudin a estalviar-la.

FEM UN BON ÚS DE L'ENERGIA!


Cada dia de la Setmana de l'Energia es tractaran alguns dels aspectes relacionats amb el consum que en fem:

- dilluns, 4: l’energia a casa
- dimarts, 5: l’energia fora de casa
- dimecres, 6: l’energia en la meva mobilitat
- dijous, 7: l’energia a l’escola
- divendres, 8: les energies renovables

Visiteu el web de la Setmana de l'Energia