El vent

Icona iDevice
El vent és el moviment natural, generalment horitzontal, de masses d'aire.

Les diferències de temperatura entre uns llocs i uns altres provoquen canvis de pressió atmosfèrica. Aquests canvis de pressió produeixen els vents.

El vent està sotmès a desviacions degudes a la rotació de la Terra, el fregament de l'aire amb el sòl (el terra) i l'orografia (l'estructura del terreny).
Això fa que segons la zona on estiguem trobem vents locals diferents. A la costa hi ha les brises, originades per la diferència de temperatura entre el mar i la terra.

A la muntanya també hi ha vents locals, causats per la diferència d'escalfament entre les parts altes i les valls.

Per a poder descriure el vent, cal indicar-ne dues magnituds: la direcció i la velocitat.


Darrera actualització: 29-agost-2011 | Autor: Josep Pujadas i Jubany | © 2009-2011 EolicCat, www.eoliccat.net | Tots els drets reservats