Navegació

Icona iDevice
Els primers vaixells coneguts daten del 10.000 AC i eren simples rais o canoes impulsats per perxes i rems.

Les antigues civilitzacions introduïren la vela com força motriu dels vaixells comercials i el rem s'aplicava en les barques petites i en els vaixells de guerra (galeres). El vaixell a vela més antic que es coneix era egipci (uns 4.000 AC).

Les veles són trossos de teixit cosits entre sí, de tal forma que són capaces d'aprofitar la força del vent.

Els vaixells propulsats per veles s'anomenen velers. Avui en dia, la majoria de vaixells són accionats per motors de combustió. No obstant, els velers encara s'utilitzen, especialment en activitats esportives.


Darrera actualització: 29-agost-2011 | Autor: Josep Pujadas i Jubany | © 2009-2011 EolicCat, www.eoliccat.net | Tots els drets reservats