Objectius

Icona iDevice
  • Conèixer què és el vent, els aparells que el mesuren i quins vents tenim a Catalunya.

  • Saber els usos del vent: navegació, mòlta, bombeig d'aigua i generació d'electricitat.

  • Identificar els tipus de molins i aerogeneradors més usuals.

  • Conèixer què és un parc eòlic.

  • Experimentar amb petits molins i aerogeneradors.


Darrera actualització: 29-agost-2011 | Autor: Josep Pujadas i Jubany | © 2009-2011 EolicCat, www.eoliccat.net | Tots els drets reservats