Gestionar la informació

Icona iDevice UNITAT 1 - Estandarització de formes de treball al Bellera

  • Ús del correu electrònic com a eina de comunicació. Gestió del correu i dels contactes. Aplicacions "connectades" als correus gmail.com (Documents, Calendari).
  • On guardar les feines (P, W, WebDisk, Moodle, DropBox, GoogleDocs).
  • Com compartir feines.
  • Pautes de treball (noms d'arxius, formats de lliurament, canal de lliurament...)
  • Què no s'ha de fer (per raons tècniques i/o organitzatives).
  • La impressió en PDF. Estalvi de tinta, paper i, a més, una forma estàndard de comunicar.

31-ago-2011. Llicenciat sota Creative Commons BY-NC-SA http://cat.creativecommons.org/llicencia/