Imatge (fotografia i gràfics)

Icona iDevice UNITAT 2 - Producció de continguts. Imatge i autoedició

  • De la màquina de fotografiar a l'ordinador. Retoc fotogràfic. Gimp.
  • De la mà alçada a l'ordinador. Inkscape.
  • De l'ordinador a la impremta (fulletons, revistes...). Scribus.
  • Dibuix tècnic. qCAD (2D) i SketchUp (3D).
  • Animació i simulació. Scratch (2D) i Blender (3D).

31-ago-2011. Llicenciat sota Creative Commons BY-NC-SA http://cat.creativecommons.org/llicencia/