Programari d'àudio

Icona iDevice

 

A l'esquema anterior pots veure classificats els principals programes d'àudio que pots tenir en el miniportàtil.

S'han destacat els més utilitzats.

 

Reproductors

Hi ha programes només reproductors (normalment d'àudio i de vídeo) i n'hi ha que també fan de gestors de la mediateca que puguis tenir.

Els gestors permeten organitzar la música (i vídeos) de l'usuari així com connectar a serveis de mediateca a Internet, com l'Itunes d'Apple.

També n'hi ha d'especialitzats per fer tasques de disjòquei.

 

Editors

La primera cosa que s'ha de dir dels editors és que també són reproductors.

Com que molts editors permeten crear seqüències musicals també reben el nom de seqüenciadors.

En els editors trobem dos grans grups:

  • MIDI, que basen la creació musical a partir de models matemàtics de so.
  • Àudio, que tracten sons reals.

La frontera entre ambdues formes de treballar a vegades no és clara, ja que tambés es pot fer MIDI a partir d'instruments musicals reals prèviament enregistrats.

Els programes més potents d'edició musical com Ardour o Rosegarden permeten treballar tant en MIDI com en Àudio.

Els editors que treballen amb MIDI acostumen a incorporar també l'edició de partitures.

 

Dispositius virtuals

Són programes que permeten tenir aparells de so que no són reals. Per exemple, teclats musicals o fonts de so (a semblança de les fonts tipogràfiques), és a dir, instruments musicals enregistrats.


31-ago-2011. Llicenciat sota Creative Commons BY-NC-SA http://cat.creativecommons.org/llicencia/