Aerogenerador Darrieus
Principal Amunt Aerogenerador de pales Aerogenerador Savonius Aerogenerador Darrieus Parc del Baix Ebre Parc de Les Colladetes

Els aerogeneradors Darrieus estan basats en el rotor d'eix vertical desenvolupat per l'enginyer francès Georges Darrieus.

Aquests rotors presenten la particularitat que no s'engeguen sols. Cal donar-los una velocitat inicial mitjançant un motor o rotors Savonius acoblats.

Pel seu aspecte, en els països de parla anglesa se'l coneix per l'eggbeater, és a dir, la batedora.

L'aerogenerador Darrieus més gran del món està a Cap-Chat (Canadà), té una alçada de 110 m i una potència de 4 MW. Va estar en funcionament fins l'any 1992, any en que una forta ventada el desestabilitzà, i ara resta com un monument a la recerca.

Tot i que n'hi ha un bon nombre d'instal·lats, s'ha anat abandonant la seva construcció.

Avantatges

En ser d'eix vertical no necessita de cap mecanisme d'orientació.
Alt rendiment, de l'ordre del 40 %.
L'alternador està situat al peu, cosa que en facilita la instal·lació i el manteniment.

L'aerogenerador Darrieus més gran del món,
a Cap-Chat (Canadà)

Aerogenerador amb rotor Darrieus
i rotors Savonius per a l'arrancada

Un altre tipus de rotor Darrieus, anomenat giromill en anglès

Inconvenients

Necessiten un dispositiu d'arrancada.
Resulta complicat elevar aquest tipus de rotor per tal d'aprofitar una major velocitat del vent.
El seu disseny i construcció és més aviat complex.
No hi ha massa desenvolupament sobre aquest tipus de rotors.
Clica aquí si vols saber més coses dels aerogeneradors Darrieus (en anglès)
 

E-mail
Darrera actualització
el 03-07-2001

Cerca a Bellera