Història dels molins
Principal El vent Història dels molins Una energia renovable Aerogeneradors Propostes de construcció Calaix de sastre

Molins verticals
Molins de torre
Molins multipala

L'energia del vent, anomenada energia eòlica, és una de les fonts d'energia més antigues explotades per l'ésser humà. Independentment del seu ús per fer moure vaixells de vela, ja es coneix que els xinesos (1.219 aC) i els perses (900 aC), utilitzaven molins de vent d'eix vertical per moldre gra i bombejar aigua. La mòlta de gra ja es feia movent les moles de pedra, que foren molt utilitzades a tot Europa a partir del segle XIII.


Moles de pedra d'un molí holandès

Als Països Baixos, fins a principi del s XX, hom utilitzava molins de vent per al drenatge dels pòlders i a Anglaterra, a partir del s XVI, hom els utilitzà per moure màquines industrials fins l'adveniment de la màquina de vapor.

Els molins de vent han estat molt utilitzats en l'agricultura, per a bombar l'aigua dels pous, fins al desenvolupament de les xarxes elèctriques i els motors Diesel.

Pel que fa als Països Catalans, al principi del s XX hom havia deixat de moldre gra amb els molins de torre, i el vent començava a ésser utilitzat per a bombar aigua de reg i per a produir electricitat mitjançant els petits molins multipala. La introducció de les xarxes elèctriques, amb l'abaratiment de l'energia convencional, féu desaparèixer la major part de fabricants de molins de vent, amb el consegüent abandonament de les instal·lacions existents, que van deixar de funcionar.

A partir de la crisi energètica dels anys setanta hom ha tornat a interessar-se per l'energia eòlica i han anat proliferant els molins de generació d'energia elèctrica, anomenats aerogeneradors. També s'han anat recuperant alguns dels petits molins multipala per al bombeig d'aigua.

Font: Gran Enciclopèdia Catalana
i TelosNet Illustrated History of Wind Power Development

 

Engranatges d'un molí holandès.
Clica aquí per veure més gràfics
de molins holandesos
.
 

E-mail
Darrera actualització
el 03-07-2001

Cerca a Bellera