Molins verticals
Principal Amunt Molins verticals Molins de torre Molins multipala

Els molins verticals reben aquest nom pel fet que el seu eix de gir està disposat verticalment. Les primeres dades de la seva utilització apareixen a Xina (1.219 aC) i a Pèrsia (900 aC).

El molí vertical més simple és la panèmona. En ella, l'eix vertical té una sèrie d'aspes en les quals es munten veles o cassoletes que permeten captar l'energia del vent.


Esquema d'una panèmona persa
En incidir el vent a les veles o a les cassoletes, aquestes es mouen per arrossegament. Aquests molins no necessiten ser orientats cap al vent, funcionen sigui quina sigui la seva direcció, tal com ho fa un anemòmetre de cassoletes.

L'aprofitament de l'energia eòlica captada per aquests molins es fa amb un sistema de transmissió acoblat al seu eix de gir. Amb l'energia mecànica aconseguida es pot bombejar aigua o moldre gra.


Panèmona utilitzada a l'oest
americà (segle XIX)

Panèmona realitzada en una escola
Esquema parcial de la panèmona proposada en el llibre
Energía hidráulica y eólica práctica, publicat el 1984
pels germans Juan Ignacio y Sebastián Urquía Lus
 

E-mail
Darrera actualització
el 03-07-2001

Cerca a Bellera