Panèmona gran
Principal Amunt Savonius senzill Multipala senzill Aerogenerador petit Panèmona gran Parc en miniatura En altres Centres

Les panèmones són els molins de vent més antics. Les primeres dades de la seva utilització apareixen a Xina (1.219 aC) i a Pèrsia (900 aC). En ser vertical el seu eix de gir, funcionen sigui quina sigui la direcció del vent. Són molins lents però presenten un elevat parell mecànic.

El model construït (a l'Institut Celestí Bellera durant el curs 1999-2000, CV 4t ESO) ens recorda la tradició mil·lenària d'aquests molins així com els actuals anemòmetres de cassoletes (emprats a les estacions meteorològiques).


Panèmona construïda a l'Institut Celestí Bellera (Granollers)

Materials


Detall de l'assecador de peces
construït a l'Aula de Tecnologia
La torre, necessària en tot molí per tal de rebre vent suficient, s'ha fet amb peus de morter (ciment, sorra i aigua) i perfil d'acer en "L". Les diferents peces de l'estructura s'han unit amb cargols d'acer zincats.

L'eix de gir s'aguanta a la torre amb una pletina d'acer a la qual hi va soldada un tub d'acer, el qual ha estat tornejat en el seu interior per tal d'ajustar-se al mecanisme de gir. La pletina d'acer està collada a dalt de la torre amb cargols d'acer negre.


Mecanisme de gir, basat en la direcció d'una bicicleta
El mecanisme de gir està basat en una direcció de bicicleta. El mecanisme conté l'eix de transmissió, dos rodolaments de boles així com casquets, volanderes i femelles necessàries.

Acoblades al mecanisme de gir es troben les pales del molí. L'acoblament amb el mecanisme de gir es realitza a través d'una pletina d'acer, la qual té un forat al mig que encaixa dins l'eix de transmissió i està dotat d'una xaveta. D'aquesta manera s'evita el possible lliscament del conjunt de les pales sobre l'eix de gir.

Cadascuna de les pales o aspes està feta amb llistó de pi i plàstic reciclat (bidons d'aigua mineral). Cada aspa té tres peces de pi, les quals estan unides amb puntes i cola de fuster. Els bidons de plàstic s'han subjectat a la fusta amb grapes. Les pales estan collades a la pletina d'acer mitjançant dos cargols d'acer zincats. Finalment, una sèrie de cables de filferro galvanitzat asseguren una geometria fixa del conjunt de les pales.
La panèmona per sota

Acabats

Degut a que es tracta d'un aparell que ha d'estar a la intempèrie ha calgut protegir els materials. Així, les peces d'acer s'han hagut de preparar amb antioxidant i acabar-les després amb esmalt (de color groc).


Construcció a l'Aula de Tecnologia
Pel que fa a la fusta, aquesta ha estat protegida amb un vernís especial per a exteriors.

La resta d'elements no han hagut de ser protegits, sigui perquè ja suporten bé les inclemències (cas del plàstic), sigui perquè ja porten recobriments antioxidants (acer zincat, etc.)

Els productes emprats per a protegir els materials asseguren una absència de manteniment durant uns dos o tres anys.

Muntatge

El molí s'ha muntat totalment a l'Aula de Tecnologia i s'ha comprovat el seu gir empenyent-lo lleugerament de forma manual.

Després s'ha tornat a desmuntar parcialment, en conjunts que permetessin el seu transport: els peus de formigó, els laterals de la torre i tot el mecanisme de gir. Finalment, s'ha fet el muntatge dalt d'un terrat, sense obstacles propers.

Si viatgeu en tren per la línia Barcelona - Girona tindreu l'ocasió de veure'l. És a uns 500 metres al Sud-Oest de Granollers-Centre.


Muntatge final de la torre

Galeria (més fotografies, vídeo, nota de premsa i fitxa informativa)

Fés clic sobre la miniatura per veure la fotografia en el seu tamany original.
Pots guardar les fotografies clicant amb el botó dret sobre elles. Se t'obrirà un menú on tindràs l'opció d'Anomenar i desar la imatge. Pots fer-ne un ús lliure sempre en en citis la font i no sigui en activitats lucratives.
Vista general de l'assecador de peces Muntatge de les pales a l'aula Detall del mecanisme a l'aula Panoràmica del muntatge final Peus de formigó Els peus són desmuntables
El mecanisme en funcionament El mecanisme vist per sota Acabat de muntar Alguns/es alumnes del crèdit Alguns/es alumnes i el professor Vista general del molí
Clica aquí si vols veure un vídeo del molí
La panèmona a El 9 Nou (edició Vallès Oriental)
Fitxa informativa situada al peu de la panèmona (en format Word)
 

E-mail
Darrera actualització
el 03-07-2001

Cerca a Bellera