El vent
Principal El vent Història dels molins Una energia renovable Aerogeneradors Propostes de construcció Calaix de sastre

Direcció del vent
Velocitat del vent

Què és el vent?

El vent és el moviment natural, generalment horitzontal, de masses d’aire. Els desequilibris tèrmics entre uns llocs i uns altres provoquen diferències de pressió atmosfèrica, les quals produeixen els vents.
Així es desencadena un flux d’aire des de les pressions altes cap a les baixes, amb tendència a seguir la direcció de la variació de pressió.
Les variacions fortes de pressió ocasionen vents forts, mentre que allà on les variacions de pressió són petites els vents són fluixos. Les calmes esdevenen en aquelles àrees on no hi ha diferències de pressió atmosfèrica, especialment al centre dels anticiclons.


Els bufaruts o tornados són una espectacular i perillosa manifestació del vent. Clica aquí per a més imatges

Els vents seguirien exactament la direcció de les variacions de pressió si la Terra no girés sobre el seu eix; però com que no és així, sobre el vent actua una altra força, la força de Coriolis, la qual tendeix a desviar la trajectòria del vent.
Prop de la superfície de la Terra encara actuen altres forces que modifiquen la direcció del vent; són les forces de fregament de l’aire amb el sòl, les quals contraresten en part la força de Coriolis.
Algunes situacions locals favorables poden generar vents locals, més lligats a l’estructura del terreny que no pas als sistemes de pressions a gran escala. Així, a les zones costaneres hi ha la brisa terrestre i la brisa marina, originades pel distint escalfament entre la terra i el mar. Els vents de muntanya i els de les valls són produïts pel distint escalfament entre els vessants de la muntanya i les valls. També cal esmentar els vents de drenatge, en els quals l’aire fred es desplaça, per la influència de la gravetat, de les regions més altes a les més baixes.
Per a poder descriure el vent, cal indicar-ne dues magnituds: la direcció i la velocitat.

Informació extreta de l'Enciclopèdi@ A V U I

 

E-mail
Darrera actualització
el 03-07-2001

Cerca a Bellera