Velocitat del vent
Principal Amunt Direcció del vent Velocitat del vent

Escala de Beaufort
Anemòmetre de paletes
Anemòmetre de cassoletes
Anemòmetre d'hèlix
Unitats de mesura
El vent a Catalunya

La força o velocitat del vent en superfície és mesurada per mitjà de l’anemòmetre. Per a determinar la velocitat del vent en l’altura, hom utilitza els balons pilots (sondatge atmosfèric). Durant molt de temps ha estat utilitzada una escala numèrica per a determinar la força del vent, coneguda com a escala dels vents de Beaufort, que és constituïda per números que van del 0 al 12, a cadascun dels quals hom associa observacions corrents que permeten d’identificar fàcilment el valor de la força del vent. Actualment, l’escala de Beaufort ha estat reemplaçada en meteorologia per una determinació directa de la velocitat del vent en nusos, milles per hora o metres per segon. En climatologia és freqüent l’ús de la Rosa dels vents per a resumir les observacions de vent recollides durant un període de temps llarg.

Anemòmetre de cassoletes (part inferior)
i penell (part superior)
 

E-mail
Darrera actualització
el 03-07-2001

Cerca a Bellera