Escala de Beaufort
Principal Amunt Escala de Beaufort Anemòmetre de paletes Anemòmetre de cassoletes Anemòmetre d'hèlix Unitats de mesura El vent a Catalunya

L'escala Beaufort
  CATALÀ m/s kt
(nusos)
km/h CASTELLÀ ANGLÈS FRANCÈS ITALIÀ
grau 0 calma 0 - 0.2 menys de 1 0 - 2 calma calm calme calma
grau 1 ventolina 0.3 - 1.5 1 - 3 2 - 6 ventolina light air très légère brise brava di vento
grau 2 vent fluixet 1.6 - 3.3 4 - 6 7 - 11 brisa muy débil light breeze légère brise brezza leggera
grau 3 vent fluix 3.4 - 5.4 7 - 10 12 - 19 brisa débil, flojo gentle breeze petite brise brezza tesa
grau 4 vent moderat 5.5 - 7.9 11 - 16 20  29 bonacible, brisa moderada moderate breeze jolie brise vento moderato
grau 5 vent fresquet 8.0 - 10.7 17 - 21 30 - 39 brisa fresca, fresquito fresh breeze bonne brise vento teso
grau 6 vent fresc 10.8 - 13.8 22 - 27 40 - 50 brisa fuerte, moderado strong breeze vent frais vento fresco
grau 7 vent fort 13.9 - 17.1 28 - 33 51 - 61 frescachón, viento fuerte near gale grand frais vento forte
grau 8 temporal 17.2 - 20.7 34 - 40 62 - 74 temporal gale coup de vent burrasca
grau 9 temporal fort 20.8 - 24.4 41 - 47 75 - 87 temporal fuerte strong gale fort coup de vent burrasca forte
grau 10 temporal molt fort 24.5 - 28.4 48 - 55 88 - 101 temporal duro storm tempête tempesta
grau 11 temporal violent 28.5 - 32.6 56 - 63 102 - 117 temporal muy duro violent storm violente tempête tempesta violenta
grau 12 huracà més de 32.7 més de 64 més de 118 temporal huracanado hurricane ouragan uragano

 

Font: Servei de Meteorologia de Catalunya

 

E-mail
Darrera actualització
el 03-07-2001

Cerca a Bellera