Unitats de mesura
Principal Amunt Escala de Beaufort Anemòmetre de paletes Anemòmetre de cassoletes Anemòmetre d'hèlix Unitats de mesura El vent a Catalunya

La velocitat del vent s'expressa en diferents unitats, segons l'àmbit d'utilització:

Metres per segon: és la unitat en que s'hauria de treballar sempre, ja que és la corresponent a la velocitat en el sistema mètric. S'abreuja per m/s.
Quilòmetres per hora: és l'habitualment utilitzada en els mitjans de comunicació, a l'hora de donar la informació climatològica, per la seva similitud amb la velocitat dels vehicles. S'abreuja per km/h.
Milles per hora: és l'emprada en els mitjans de comunicació de parla anglesa, pel mateixos motius que els km/h. S'abreuja per mile/h o mph.
Nusos: és la mesura que es fa servir en navegació. Correspon a una milla nàutica per hora. No s'ha de confondre amb l'anterior, que fa referència a milles terrestres, diferents a les nàutiques. Els nusos s'abreugen per kt, en ser knot el seu nom en anglès.

Per fer-te més fàcil la conversió pots utilitzar els següents factors:

Conversió d'unitats

De m/s a

De km/h a

km/h

3,600000

m/s

0,277778

kt

1,943844

kt

0,539957

mile/h

2,236997

mile/h

0,621388

De kt a

De mile/h a

m/s

0,514444

m/s

0,447028

km/h

1,852000

km/h

1,609300

mile/h

1,150811

kt

0,868952

Exemple: un vent de 30 km/h correspon a 30 · 0,277778 m/s = 8,333333 m/s

 

E-mail
Darrera actualització
el 03-07-2001

Cerca a Bellera