---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIÈNCIES MÓN CONTEMPORANI

Info.aval.CMC

Materials CMC: Esquemes Temes

Web de referència: http://www.cienciasmc.es/web/u0/index_u0.html

Materials XTEC: http://blocs.xtec.cat/cmciesbp/

 

 

Informacions Galàxia: http://planetquest.jpl.nasa.gov/system/interactable/7/index.html

ACTIVITAT CELESTIA: celestia-0 (Controls Celestia: Controls )

Informació nutrició: CMC1batx/nutricio.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FÍSICA BATXILLERAT

infoavalfisicabatx.htm

NOU!.Conjut de programes que utilitzarem amb McGraw-Hill :

PROGRAMES DIDÀCTICS

ENLLAÇOS.

 

 

SOLUCIONARIS FÍSICA 1R BATXILLERAT:

 

1batx_magnituds.pdf

cinemàtica 1

cinemàtica 2

Moviment_Circular

Dinàmica

Conservació q.d.m.

Treball i Energia

Principi Conservació energia

Corrent continu

 

SOLUCIONARIS FÍSICA 2n BATXILLERAT:

 

2batx_vectors.pdf

 

2batx_cinematica.pdf 

dinàmica 1

dinàmica 2

Gravitació

Camp Elèctric

Camp Magnètic. Recopilació PAU:Exercicis magnetisme PAU NOU!

Ones

Òptica

Extras EM (cal contrasenya)

PAU:

Presentació:

Accès directe internet

Examens 2006:

Prova Juny

Correcció Juny

Prova setembre

Correcció setembre