CAN BASSA

CAN BASSA ABANS

 
CAN BASSA ARA

Fa 30 anys el terreny que ocupa el barri era tot ple de camps de conreu, tot estava sembrat i primer de tot es van construir els blocs de pisos blancs i els vermells; també aviat es va fer la plaça i el centre cívic; quan arribaren a aquest barri, els immigrants pensaven que els pisos eren un palau comparat amb els llocs on havien viscut.

Cap als anys 84-85 es van començar a substituir els camps per blocs de pisos, carreteres, camins i parcs per als nens petits.

Actualment als entorns de Can Bassa s’estan fent més obres (blocs de pisos, poliesportius...)

Comparat amb els vells temps, quan Palou era només agrícola, Can Bassa és ara ple de blocs de pisos, botigues i nous projectes. Ja no és un barri aïllat sinó que ja està "enganxat" a la ciutat.