Causes de les migracions
Migracions internes
Migracions externes
La majoria de persones, van marxar per millorar la seva condició de vida i buscar treball. Hi ha casos però, en què van marxar perquè tenien el seu marit treballant a Catalunya, com la senyora Felisa Romero o la senyora Mari Carmen Fuentes. N’hi ha que van marxar quan eren joves, per decisió dels seus pares, com la senyora Maria Victoria Vega. També hi ha un cas que és que volia que el seu pare deixés de treballar en feines dures (Carmeli Rodríguez). La majoria de gent però va marxar per decisió pròpia, per millorar la seva vida i perquè els seus fills poguessin tenir una vida de qualitat.

Les migracions externes es van produir per causes semblants a les internes. Si bé s’han produït en anys més recents (la majoria) i les persones que ho han fet són més joves, no varia gaire.

El motiu principal és les causes econòmiques, com les internes. Una altra diferència, és que molta de la gent va venir a Catalunya amb un equipatge molt reduït, com és el cas del senyor Mohamed Nkaich, que va venir amb una sola motxilla, i els viatges, no eren tant llargs ni pesats, ja que com que els temps han sigut més recents, hi ha hagut més tecnologia en els transports.

Estepa (Sevilla)
Larache (Marroc)
Informe fet per Roger Vergés i Andrés Vàzquez