Problemes d’emigrants interns fa més de 30 anys.

Entrevista al senyor: Dionisio Fernández

El senyor Dionisio no va tenir molts problemes per adaptarse a la nova ciutat perquè va arribar a la casa del seu oncle, es va allotjar en una casa baixa desprès ja van comprar un pis al costat de 50 o 60 metres.

No tenia problemes ecnòmics, treballava d’artesà, no tenia fills i ni entenia el català ni el parlava, quan va arribar a Can Bassa tot li semblava ho mateix que a Santa Coloma i la seva vida no va cambiar fins ara.

Entrevista a la senyora: Mari Carmen Fuentes

La senyora Mari Carmen va emigrar a Catalunya als 20 anys, perquè el seu marit ja treballava a Barcelona . El primer problema que tenir va ser trobar treball.

Entrevista a la senyora: Rafi Monterroso

La senyora Rafi va emigrar a Catalunya als 17 anys amb els seus germans, i li va ser bastant dur deixar els seus pares, va venir a Catalunya per trobar una millor vida, treballà i desprès van portar els seus pares, i va tenir problemes economics i no entenia el català, i per a ella va ser una bona experiència emigra a Catalunya.

Entrevista a la senyora: Amelia Perlado

La senyora Amelia va emigrar a Catalunya als 29 anys, perquè volien trobar treball per tenir més ingressos i tenir una millor vida.

Entrevista a la senyora: Paqui Rayo

La senyora Paqui Rayo, va emigrar a Catalunya als dotze anys, no van ser els únics que marxaven del seu poble, va decidir venir a Catalunya per treball, quan va arribar estava molt impressionada, la primera dificultat que va tenir, va ser el treball, que la renyaven molt, el primer dia a Can Bassa, li va agradar molt i va tenir que adaptar-se.

Entrevista a la senyora: Carmeli Rodríguez

La senyora Carmeli Rodríguez va emigrar a Catalunya als disset anys, el seu primer problema va ser deixar, a la seva família i al seu nuvi, i li va ser bastant difícil adaptarse, per l’idioma i perquè tot era diferent.

Entrevista a la senyora: Felisa Romero

La senyora Felisa Romero va emigrar a Catalunya als 27 anys, i el primer problema que va tenir, va ser el treball, i perquè volia que les seves filles anessin a l’escola, la primera dificultat que va tenir quan va arribar, va ser que no tenia casa pròpia i llogaven una habitació i ells eren set persones, i va tenir molts problemes econòmic.

Problemes d'emigrats externs

Entrevista a la senyora: Mónica Chabarro

La senyora Mónica Chabarro va emigrar a Catalunya als trenta anys, per buscar treball i tenir una millor vida, el primer problema que va tenir va ser deixar la seva família, i va tenir tres dificultats, entendre el català, suportar el fred de l’hivern, i acostumar-se al menjar.

Entrevista a la senyor: Marcelo Gandolfi

El senyor Marcelo Gandolfi, va emigrar a Catalunya als 22 anys per motius economics, el primer problema que va tenir, que es va sentir discriminat, Però desprès es va sentir acollit per que va tenir una noviacatalana .

Entrevista a la senyor: Mohamed Nkaich

El senyor Mohamed va venir a Catalunya als 20 anys, i el seu primer problema va ser deixar la seva mare malalta, la segona dificultat que va tenir, va ser integrar-se i aprendre a parlar, català i castellà.

Entrevista a la senyora :Fanta Sylla

La senyora Fanta Sylla , va immigrara Catalunya als 18 anys ,van decidir Emigrar per una vida millor quan va deixar el seu poble ,es va sentir molt tristala primera dificultat que va tenir al principi va ser el idioma .però no li va ser molt difícil integrar-se a la vida d’aqui.