© Santi Llorens Calvet

professor de llengua castellana i literatura

IES Celestí Bellera

de Granollers

 

FEDerats 1(curs 2006-2007)

(proposta d'atenció a la diversitat 3r ESO)

el dia a dia del portal dinàmic

campus virtual d'aprenentatge

* * * * * *

una mica d'història:

(2002-03) web del projecte PesQuiS 1

inici sllorens