Etapes del treball de recerca

 

 

 
  1- Problema i objectiu de la recerca 2- Disseny i aplicació d'una estratègia metodològica 3- la presentació de la recerca 4- El seguiment de la recerca

descàrrega

de

graelles

graella 1 graella 2 graella 3 graella 4