El comitè ambiental del centre s’ha posat de nou en marxa per portar a terme les propostes dels eco-delegats del curs passat i del professorat que en forma part. Quin és el primer pas d’aquest curs? Els eco-delegats recolliran cada quinze dies els contenidors blaus de les aules amb l’objectiu de portar a reciclar només el paper. Ja hi ha papereres específiques per al plàstic i el rebuig. Es tracta de fer-les servir!

Tota la comunitat del Bellera podem contribuir-hi amb petits gestos que acaben sent poderosos.

Entrades recents de l’institut