Procés de Matrícula Batxillerat

  • 8 de juliol: Publicació de la llista definitiva d’alumnat admès al centre.

  • Del 9 al 15 de juliol: Període de matrícula – horari de 8 a 15 h tots els dies.