Esquema per temes

 • General

  TREBALL DE RECERCA
  AL BATXILLERAT
 • Tema 1

  Guia per a fer el treball de recerca al batxillerat
 • Aquest tema

  Tema 2

  Guia
  - per a la presentació del treball: format, extensió, apèndixos o annexos, índex, notes, cites ---llibre, revista, diari, documents multimèdia---, bibliografia, glossari
  - per a la revisió final: alumne/a i tutor/a conjuntament
 • Tema 3

  Lliurament del treball de recerca
  fins el 22 de desembre de 2011

  (a Secretaria de l'institut, fins les 13:00 hores)
  • Tema 4

   EXPOSICIÓ DELS TREBALLS DE RECERCA 2011-2012
   18 i 19 de gener de 2012