La Transició. L'anàlisi electoral (hemeroteca)

La Transició Espanyola

Anàlisi de Premsa


Aquesta primera activitat és introductòria i el seu abast és general.L'objectiu bàsic d'aquesta primera seqüència és familiaritzar l'alumnat amb informacions factuals sobre les victòries electorals que esglaonen la transició per poder analitzar després els resultats electorals en la seva comarca.


Objectius didàctics


 • Conèixer les dates de les eleccions legislatives a Espanya;

 • Conèixer els partits guanyadors i els suports parlamentaris que van tenir si s'escau;

 • Conèixer el perfil del president de govern escollit en cada elecció;

 • Estimular el desig per construir coneixement a partir de la comparació de dades factuals;
Seqüènciació didàctica


 1. Introducció. L'alumnat respondrà les qüestions següents sobre cadauna de les eleccions legislatives a Espanya. És aconsellable dividir el grup classe en 10 grups.

  1. Quins són els cinc partits que obtenen més representació territorial?

  2. Qui és el cap de llista de cadauna d'aquestes formacions?

  3. Quin president va sortir finalment escollit?

  4. A quines províncies no va guanyar el partit del president escollit?


http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1977

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1979

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1982

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1986

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1989

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1993

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1996

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_2000

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_2004

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_2008


 1. Reflexió: Creus que podem dir que a Espanya funciona el bipartidisme? L'alumnat exposarà la seva visió de la resposta sense cercar informació i es registrarà.

 2. La Llei d'Hondt. L'alumne visitarà el web de la Generalitat explicatiu sobre la Llei d'Hondt i la correcció que suposa: http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.5e4e6685216d05be8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=40f78afcf7c18110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=40f78afcf7c18110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


També pot visualitzar el document següent: http://www.youtube.com/watch?v=IAqk8w0KuuA&feature=related 1. Debatre en grup altre vegada la 2a qüestió.

 2. Tractament a la premsa de les darreres victòries electorals. L'alumnat visualitzarà els documents referenciats a continuació sobre les eleccions de 1993, 1996, 2000, 2004 i 2008 i respondrà el qüestionari següent:

  1. Analitza les portades del diari La Vanguardia. Què afirma? Com descriu el resultat a la portada? Comenta la imatge de cada edició.

  2. Hi ha dues portades que parlen de “pactes”. En quines eleccions? Quins partits “poden pactar”? Coincideixen?

  3. En quines eleccions hi ha continuïtat en la presidència del govern? En quina és considera el canvi “històric”. Per què?

   http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1993/06/07/pagina-1/34727575/pdf.html

   http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/03/05/pagina-1/33885009/pdf.html

   http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/03/13/pagina-1/33934159/pdf.html

   http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2004/03/15/pagina-1/33646533/pdf.html

   http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2008/03/11/pagina-1/68802465/pdf.html

 3. Exercici comparatiu. Fins ara hem analitzat una font d'informació: La Vanguardia. Et proposem que analitzis el resultat de les darreres eleccions en tres diaris diferents i que responguis el qüestionari: l'ABC, què destaca en portada? En un partit Barça Madrid, si guanyés el Barça quin seria el titular, segons l'estil d'aquest diari?

    


http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2008/03/10.html