La Marcha VErde

Santiago Lugo Sala


La descolonització espanyola del Sahara: La Marcha Verde

Anàlisi Factual


Aquesta activitat preten analitzar el discurs sobre l'actualitat revisant les edicions impreses de La Vanguardia d'octubre i novembre de 1975 per analitzar un dels fenòmens que marcaran la primera transició espanyola, sobretot la del canvi en la “Jefatura del Estado” i l'origen del problema de l'ocupació del Sahara pel Marroc.


Objectius didàctics


 • Conèixer la “Marcha Verde” en els seus fets, causes i conseqüències;

 • Estimular el desig per construir coneixement a partir de la comparació de dades factuals;

 • Desenvolupar la capacitat per interelacionar formats i fonts d'informació diferents: la crònica, l'entrevista, l'audiovisual;

 • Conèixer enfocaments periodístics diferents a partir de la consulta de premsa catalana, espanyola i europea depenent dels idiomes amb els que l'alumnat pugui desenvolupar-se (la qual cosa no vol dir una comprensió absoluta ni és el que es pretén).


Seqüènciació didàctica


 1. L'alumnat visitarà els enllaços referenciats a continuació i haurà de fer un eix cronològic del conflicte amb l'aplicatiu TimeRime. Per les condicions d'ús i instruccions sobre aquest tutorial veure http://www.slideshare.net/redescuelasmedias/tutorial-timerime-3267511


http://www.lavanguardia.com/internacional/20101108/54067060618/35-anos-de-conflicto-en-el-sahara-occidental.html

http://www.elpais.com/articulo/internacional/conflicto/Sahara/Occidental/1965-1976/elpepuint/20030716elpepuint_6/Tes

Cartografia

http://www.elpais.com/graficos/internacional/Mapa/Sahara/Occidental/elpgraint/20030717elpepuint_1/Ges/


 1. Visita les edicions de la Vanguardia referenciades a continuació i publicades entre octubre i novembre de 1975, contemporànies a la “Marcha Verde” (estan ordenades cronològicament). Activitat d'avaluació: presentació en power point del desenvolupament del conflicte i del tractament informatiu del mateix. Aquesta exposició, per grups, es farà a l'aula i serà coavaluada amb el propi alumnat.


http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/10/28/pagina-4/32865196/pdf.html?search=marcha%20verde

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/10/28/pagina-48/34210311/pdf.html?search=marcha%20verde

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/10/28/pagina-1/34217692/pdf.html?search=marcha%20verde

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/10/28/pagina-1/34222503/pdf.html?search=marcha%20verde

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/10/28/pagina-10/34224966/pdf.html?search=marcha%20verde


el seguiment de la notícia deu anys després:

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/10/28/pagina-4/32865196/pdf.html?search=marcha%20verde


 1. Visualització del document de rtve:


http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/marcha-verde-noticia-emitida-sobre-discurso-del-rey-hassan-ii-del-principe-juan-carlos/896044/


   

  Els discursos de Joan Carles I i Hassan II. Després de veure els discursos i la informació de la notícia i respon les qüestions següents:

  1. Què afirma en el seu discurs cada monarca? El que diuen i volen és compatible amb el que diu i vol l'altre?

  2. El contingut de la notícia audiovisual deifereix de la que dóna La Vanguardia del mateix dia? Si la resposta és afirmativa digues en quin sentit difereix.

  3. Compara el format televisiu de les notícies de l'any 1975 amb les actuals. Quines diferències hi trobes?

 1. Ampliació. Podeu visualitzar l'Informe Semanal de rtve dedicat a la marcha verde:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-marcha-verde-sobre-sahara-occidental-1975/894552/
http://www.elmundo.es/especiales/2009/06/internacional/sahara/index.html