Què és la memòria històrica?

Ara es tracta de que fem un petit informe explicant per què avui en dia se'n parla habitualment als mitjans de comunicació i per què és important aquest concepte.

Per ajudar-te a fe la tasca hauries de seguir un esquema com el següent:

- Per què hi va ahver repressió a l'acabar la guerra?
- De quines maneres es reprimia a les poblacions afectades?
- Quant de temps va durar?
- Per què parlem ara de recuperar la memòria històrica?


Un cop fet el document penja'l aquí baix.